Beste KVW-liefhebber,

Ook wij als KVW hebben te maken met een groep jeugd en jeugdleiding die steeds kleiner wordt. Om de kampweek te organiseren is een minimaal aantal deelnemers benodigd. Daarom hebben we vanaf dit jaar, 2017, nieuwe uitganspunten voor de deelname vastgesteld, zowel voor de jeugd als de jeugdleiding.

Wat houden deze aanpassingen in:
1) Groep 3 doet alleen nog mee met het dagprogramma. Onze ervaring is dat bij deze leeftijdsgroep de intensiviteit van het  avond- en nachtprogramma te zwaar is, waardoor zij gedurende de week naar huis willen.
2) Tot 2017 was groep 8, het laatste jaar dat je kon deelnemen. We gaan dit jaar de brugklassers ook de gelegenheid geven om zich weer op te geven. Zij zijn een volwaardige deelnemersgroep en krijgen eigen leiding.
3) Tot 2017 moest je in het jaar van organiseren minimaal 15 jaar zijn of worden om als jeugdleiding mee te doen. Dit geldt nog steeds, maar de jeugd welke niet meer op de brugklas zit, en nog geen 15 is of wordt, mag meegaan als Jeugdleiding In Opleiding. Zij worden als extra jeugdleiding toegevoegd aan ervaren jeugdleiders, zodat ze al vroeg leren wat het inhoud om jeugdleiding te zijn en welke verantwoordelijkheden je als jeugdleiding hebt!!!

De brugklassers worden geïnformeerd via Facebook, website en daar waar mogelijk via mail. Tevens zullen we tijdig, via de Troubadour, een oproep plaatsen.

De Jeugdleiding en Jeugdleiding In Opleiding wordt uitgenodigd om via de website http://www.kvwbocholtz.nl/?page_id=335 zich op te geven.

Voor de duidelijkheid is hieronder e.e.a. nog eens schematisch weergegeven.
Beslisboom

De KVW-Week zal in 2017 gehouden worden van
21 augustus 2017 tot en met 25 augustus 2017

U ontvangt een berichtje van ons zodra de exacte tijden bekend zijn!!!

Wij stellen uw hulp zeer op prijs. Alvast bedankt voor uw medewerking!!!

Team KVW Bocholtz